Redakcja „Przeglądu Komunalnego” we współpracy z
Radą RIPOK i Krajową Izbą Gospodarki Odpadami

zapraszają na webinarium

Forum Gospodarki Odpadami
„Jakich zmian potrzebuje
gospodarka odpadami?”

środa, 2 grudnia 2020 r.

godz. 9:00-13:15

Udział dla członków KIGO i Rady RIPOK oraz zaproszonych gości jest bezpłatny!

Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza. Pozwoli to na bezpośredni kontakt e-mailowy z Państwem,
a przede wszystkim wysłanie linków aktywacyjnych umożliwiających udział w naszym wspólnym wydarzeniu.

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Chcesz wiedzieć więcej o naszych webinariach? zapisz się

PROGRAM

8:00 – logowanie/rejestracja


9:00 – Powitanie


9:05–9:25 Stanowisko ZMP w sprawie zmian w systemie gospodarki odpadami – Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich


9.25-9.45 Potrzebne kierunki zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Maciej Kiełbus,
dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.


9.45-10.05 Skutki formalno-prawne proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmian w ustawie o odpadach. Wpływ na koszty funkcjonowania – Sławomir Podgórski, Kancelaria Radców Prawnych Sławomir Podgórski i Agnieszka Kapera s.c.


10:05–10:25 Odpady w czasach pandemii, czyli o potrzebnych kierunkach zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Maciej Kiełbus, dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.


10:25–10:45 Rozszerzona odpowiedzialność producentów – nieodzowny element uzupełniający system gospodarki odpadami Jerzy Zając, członek Zarządu KIGO


10:45–11:05 Oczekiwania instalacji komunalnych związane ze strategią zmian w gospodarce odpadami – Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK


11:05–11:25 Oczekiwania przedsiębiorców zrzeszonych w KIGO wobec założeń tzw. Pakietu Czystość plus. Czego potrzebujemy i dlaczego? – Tomasz Uciński, prezes KIGO


11.25-11.45 Strumienie odpadów komunalnych a potencjał przemysłu recyklingowego – Marcin Chełkowski, prezes Zarządu IVW Polska


11.45-12.05 Kierunki modernizacji zakładu i systemu zbierania odpadów – Piotr Rozwadowski, prezes MPO Toruń


12:05–12.25 Kontrola selektywnej zbiórki odpadów, rola gmin i przedsiębiorstw odbierających – Marek Kabaciński, wiceprezes MPO Kraków


12:25–12.45 Depozyty i kaucje na opakowania zwrotne: co oznaczają dla gmin, a co dla branży odpadowej? – Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny ZGW RP


12:45–13:05 W poszukiwaniu optymalnego systemu opłat za odpady. Rosnąca rola opłat od zużycia wody,
Joanna Misiak-Kędziora, zastępca burmistrza Turku

Prowadzący warsztaty

14.00 – 15.00 Pytania, dyskusja

Włodzimierz Głowacki, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny, Partner Zarządzający Kancelarii Głowacki i Wspólnicy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze projektów m.in. związanych z informatyzacją różnych obszarów działalności gospodarczej. Uczestniczył w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania gospodarki odpadami. Obok prawa własności przemysłowej i obsługi inwestycji zajmuje się prawem kontraktów. Jest arbitrem domenowym w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, arbitrem domenowym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan.


Joanna Basińska, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny, mediator. Główny obszar jej zawodowych zainteresowań skupia się wokół zagadnień związanych z obsługą prawną inwestycji infrastrukturalnych, w tym w formule PPP. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy obsłudze podmiotów z branży gospodarki odpadami zapewnia pomoc prawną w postępowaniach sądowych związanych ze składowaniem, magazynowaniem oraz odzyskiem odpadów. Sporządza analizy i opinie prawne. Doradza w tematyce prawa zamówień publicznych. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami arbitrażowymi, administracyjnymi oraz powszechnymi.


Rita Świętek, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarowania odpadami, prawa zamówień publicznych oraz problematyce inwestycji infrastrukturalnych. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Doradza w tematyce PPP w sektorze gospodarki odpadami, zapewnia wsparcie w zakresie działalności RIPOK oraz w przedmiocie przetargów na odbiór odpadów komunalnych. Pomaga przedsiębiorcom w uzyskaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń, koncesji czy licencji. Autor publikacji nt. problematyki komunalnej.


dr Adrian Sypnicki, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa administracyjnego, w tym procesu inwestycyjno-budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami. Uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów w zakresie planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, a także postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego. Autor publikacji poświęconych prawu administracyjnemu.


Mikołaj Maśliński, prawnik, MM Doradztwo Prawne

Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właściciel MM Doradztwo Prawne.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka odpadami komunalnymi. Naukowo zajmuje się również telemedycyną oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Środkowopomorskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej. Ekspert Akademii Wspólnoty.

Damian Korczewski, dyrektor ds. jakości, Krynicki Recykling S.A. (Szczecin, Poznań, Lublin)

Specjalizuje się w realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością surowców i produktów w przedsiębiorstwie Krynicki Recykling S.A. Angażuje się w projekty związane zarówno z edukacją ekologiczną, jak i ochroną środowiska - w szczególności z obszaru gospodarowania odpadami. W zakresie BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) jest uczestnikiem pilotaży. Przedsiębiorstwo Krynicki Recykling S.A. pozyskuje stłuczką szkła dzięki współpracy z gminami, producentami wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwami komunalnymi, punktami skupu surowców wtórnych oraz sortowniami i składowiskami odpadów.

Krzysztof Hornicki, wiceprezes zarządu INTERSEROH Polska Spółka z o.o. (Łódź, Wrocław, Katowice)

Ekspert w zakresie konsultingu środowiskowego. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach stosowania skutecznych i zgodnych z aktualnymi wymaganiami prawnymi metod zarządzania w przedsiębiorstwie obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska, autor licznych szkoleń dla przedsiębiorców oraz prowadzący od wielu lat audyty środowiskowe w małych, średnich i dużych firmach. Wykładowca na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz fundator Fundacji Rozwiązań Ekologiczno - Edukacyjnych „Green”.

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept (Kraków, Bydgoszcz)

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor S.A. i Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Szkolenia z zakresu BDO


Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie on-line - 24 marca 2020

Przeszkoliliśmy ponad 1000 osób!

Partner warsztatów

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów

Zadzwoń

Dominik Szymański


redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451, e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Szymon Pewiński

tel. +48 539 549 457

e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Kontakt w sprawie webinarium

Paweł Rosiak

tel. +48 515 428 338,

e-mail: p.rosiak@abrys.pl

Pomoc techniczna

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807